Struktura

I. PREZES ZARZĄDU

  1. Sekcja Administracji i Remontów
  2. Samodzielne stanowisko ds. kadr
  3. Samodzielne stanowisko BHP, p-poż i rewizji gospodarczej
  4. Dział Księgowo-Ekonomiczny

II. CZŁONEK ZARZĄDU – Dyrektor ds. Handlu i Produkcji
  1. Dział Handlowy
  2. Zakład Piekarniczo-Ciastkarski
  3. Sklepy
  4. Magazyn wewnętrzny-gospodarczy
  5. Kierowca