Zarząd

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu   - Wiesław Kapias
Członek Zarządu - mgr Danuta Libek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pełnomocnik Zarządu - Barbara Dzida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady - Maria Wuss
Zastępca Przewodniczącej - Krystyna Niedźwiedź

Sekretarz - Maria Nowicka

Członek - Dorota MIkołajczyk         
Członek - Urszula Mola
 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Krystyna Niedźwiedź
Członek - Urszula Mola
Członek - Dorota Mikołajczyk