Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 23
43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP: 652-000-74-31
REGON: 000870847

Telefon: 32 2152834
Fax: 32 2155918

sekretariat: sekretariat@czechowice.spolem.org.pl

marketing: marketingczdz@czechowice.spolem.org.pl

handlowy: 32 2153421, 32 2153431 e-mail: handlowyczdz@czechowice.spolem.org.pl

kadry: 32 2153100, e-mail: kadryczdz@czechowice.spolem.org.pl

administracja: 32 2152954 e-mail: administracjapss@gmail.com

księgowość: 32 2153420 e-mail: ksiegowoscczdz@czechowice.spolem.org.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Czechowice-Dziedzice, Niepodległości 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Czechowice-Dziedzice, Niepodległości 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@czechowice.spolem.org.pl